Εκλυτικοί παράγοντες: Αναγνώριση και αποφυγή

eszcczx

Σήμερα γνωρίζουμε αρκετούς εκλυτικούςπαράγοντες, οι οποίοι μπορεί να δράσουν εκλυτικά και να προκαλέσουν κρίσεις βρογχικού άσθματος. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 

A) Τους ειδικούς εκλυτικούς παράγοντεςστους παράγοντες αυτούς ανήκουν:
1) Τα αλλεργιογόνα(γύρη, ακάρεα, μύκητες, επιθήλια ζώων).

Θεωρούνται ο κυριότερος εκλυτικός παράγοντας του λεγόμενου αλλεργικού βρογχικού άσθματος.

2) Οι Ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού κυρίως στα βρέφη όπου αποτελούν τον κυριότερο εκλυτικό παράγοντα και προκαλούν το λοιμώδες άσθμα.
3) Διατροφή και ρύπανση του περιβάλλοντος (καυσαέρια , ερεθιστικές ουσίες όπως ο καπνός, τα αρώματα, τα αεροζόλ, τα χημικά).
B) Οι μη ειδικοί εκλυτικοί παράγοντες, στους οποίους ανήκουν η σωματική άσκηση, ο κρύος αέρας, ο καπνός τσιγάρου κλπ. Οι παράγοντες αυτοί συνήθως προκαλούν βρογχόσπασμο μικρής χρονικής διάρκειας και συμπτώματα βρογχικού άσθματος σε άτομα που έχουν ήδη αυξημένη βρογχική υπεραντιδραστικότητα.