Φόρμα σύνδεσης γονέων στο Ηλεκτρονικό βιβλιάριο

Η υπηρεσία παρέχεται από το Λογισμικό Οργάνωσης Παιδιατρικού Ιατρείου, Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας παιδιού, Παιδιατρικό πρόγραμμα www.mychildren.gr