Ο ρυθμός θηλασμού

rgssdgdsgsdg

Ο ρυθμός με τον οποίο το βρέφος εξάγει την τροφή του από το μαστό αλλάζει κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Αρχικά κάνει έντονες, γρήγορες και ρυθμικές θηλαστικές κινήσεις («ρουφήγματα») προκειμένου να αντλήσει το γάλα που έχει παραμείνει στις γαλακτοφόρους ληκύθους κατά την διάρκεια του προηγούμενου θηλασμού και να διεγείρει το αντανακλαστικό έκκρισης του γάλακτος. Συνεχίζει με λιγότερο έντονες, πιο αργές, αλλά εξίσου ρυθμικές θηλαστικές κινήσεις προκειμένου να αντλήσει το γάλα που έχει ήδη παραχθεί και κατέβει στις γαλακτοφόρους ληκύθους κατά την διάρκεια του τρέχοντος θηλασμού. Ανά 10-20 θηλαστικές κινήσεις, το βρέφος πραγματοποιεί παύση λίγων δευτερολέπτων προτού ξεκινήσει εκ νέου τα «ρουφήγματα». Κατά τη διάρκεια του θηλασμού έχουμε αύξηση της ποσότητας των περιεχόμενων λιπιδίων με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος.

Η αύξηση της ποσότητας των λιπιδίων στο γάλα πέραν της θρεπτικής σπουδαιότητας συνδέεται και με την δημιουργία της αίσθησης κορεσμού της πείνας του βρέφους. Το σήμα του κορεσμού γεννάται τη στιγμή που οι γευστικοί κάλυκες καλύπτονται πλήρως απ τα λιπίδια του γάλακτος.

Όταν το βρέφος μείνει ικανοποιημένο από την τροφή του δηλαδή όταν φτάσει να αντλήσει αρκετή ποσότητά από πλούσιο σε λιπίδια γάλα, τότε είτε θα παραμείνει προσκολλημένο στο στήθος πραγματοποιώντας μη ρυθμικές μεμονωμένες θηλαστικές κινήσεις, είτε θα αποφασίσει να απομακρυνθεί από το στήθος.

Οι ποσότητες των λιπιδίων στο μητρικό γάλα και ο όγκος του μητρικού γάλακτος μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως το βρέφος μπορεί να θηλάζει άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε ζεύγος μητέρας – βρέφους είναι μοναδικό, καθώς κάθε μητέρα έχει διαφορετική ροή γάλακτος από το στήθος και κάθε βρέφος έχει το δικό του τρόπο θηλασμού. Θηλασμοί που διαρκούν πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να συνιστούν πρόβλημα και θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικό επί της γαλουχίας.

Ο ανωτέρω περιγραφόμενος ρυθμός θηλασμού παρατηρείται κυρίως όταν πλέον έχει εγκατασταθεί ο θηλασμός. Κατά τις πρώτες εβδομάδες όπου το βρέφος μαθαίνει να θηλάζει και το γάλα σταδιακά αυξάνεται, ο ρυθμός είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμος