Τι είναι το βρογχικό άσθμα;

adaad
Οι πνεύμονες διαθέτουν εκατοντάδες σωληνοειδείς σχηματισμούς (αεραγωγούς). Φανταστείτε τους πνεύμονές μας σαν ένα δένδρο ανεστραμμένο, όπου οι βρόγχοι (αεραγωγοί), είναι ο κορμός και τα κλαδιά του. Οι αεραγωγοί είναι αυτοί που μεταφέρουν τον αέρα εντός (εισπνοή) και εκτός των πνευμόνων (εκπνοή).

Στα παιδιά που υποφέρουν από άσθμα το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια υπερευασθησίατων βρόγχων δηλαδή των αεραγωγών που μεταφέρουν τον αέρα από τη μύτη στους πνεύμονες και έτσι παροδικά στενεύουν υπό την επίδραση διαφόρων ερεθισμάτων.  Τα ερεθίσματα αυτά είναι οι λεγόμενοι εκλυτικοί παράγοντες των ασθματικών κρίσεων.

Πώς όμως προκαλείται η στένωση αυτή των αεραγωγών; Κύρια αίτια είναι η φλεγμονή των  βρόγχων με συνέπεια τη στένωση του αυλού τους, ώστε να δυσκολεύεται η ροή του διερχόμενου αέρα, τόσο στους κεντρικότερους όσο και στους περιφερικότερους κλάδους του τραχειοβρογχικού δένδρου. Η στένωση αυτή των βρόγχων δημιουργείται στα παιδιά με βρογχικό άσθμα εξαιτίας:

1. Του σπασμού των μυϊκών ινών του τοιχώματος των αεραγωγών
2. Του οιδήματος του βλεννογόνου
3. Της συσσώρευσης παχύρρευστών βλεννών και άλλων εκκριμάτων στον αυλό.

Ο μικρός ασθενή λοιπόν καλείται, υπό αυτές τις συνθήκες, να εισπνεύσει και να εκπνεύσει αέρα μέσα από ένα στενό αυλό, κάτι που μπορεί να κάνει με δυσκολία, ιδίως στην εκπνοή.