Έχει το παιδί μου βρογχικό άσθμα

dvzxvczdv
Τρία βήματα για τη διάγνωση του παιδικού άσθματος
1. Ιατρικό ιστορικό

Πολύ μεγάλη σημασία για τη διάγνωση του βρογχικού άσθματος έχει ένα πλήρες ιστορικό του παιδιού. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται ξεχωριστή σημασία στην αρχική συνέντευξή του γιατρού με τους γονείς του μικρού ασθενή ή ακόμα και με τον ίδιο τον ασθενή.

2. Φυσική εξέταση

Ο αναπνευστικός συριγμός μπορεί να είναι παρών αλλά μπορεί και να απουσιάζει. Αντίθετα όμως και κάθε παιδί που βήχει ή έχει «γατάκια» στην ακρόαση του αναπνευστικού δεν έχει απαραιτήτως βρογχικό άσθμα.

3. Αντικειμενικές μετρήσεις

Εκτός από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση υπάρχουν και άλλα διαγνωστικά μέσα.

Όταν το επιτρέπει η ηλικία του παιδιού, μπορεί να γίνει σπιρομέτρηση, μια εξέταση που δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αναπνευστική λειτουργία και βοηθάει στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου. Επίσης μπορεί το παιδί και οι γονείς να εκπαιδευτούν στη χρήση του ροόμετρου. Με το ροόμετρο μπορεί ο μικρός ασθενής  να καταγράφει καθημερινά στο σπίτι του μια αδρή παράμετρο της αναπνευστικής λειτουργίας και είναι σε θέση να αναγνωρίσει ταχέως κάποια δυσκολία στην αναπνοή του, ακόμη και πριν παρουσιαστεί ο βήχας και ο συριγμός. Έτσι, μπορεί να αντιδράσει πολύ έγκαιρα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα φάρμακα.

Ακόμη μπορεί να γίνει καθημερινά καταγραφή των τιμών αυτών σε ένα ειδικό ημερολόγιο και έτσι υπάρχει η δυνατότητα της καλύτερης παρακολούθησης του παιδιού από τον παιδίατρο και της πιο στοχευμένης θεραπείας.

Τέλος συχνά συμβάλλει στη διάγνωση αλλά κυρίως στη θεραπεία  ένας αλλεργιολογικός έλεγχος (skin prick test,  Rast test). Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντως, ότι και εδώ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στοχευμένα, με βάση το ιστορικό και την ηλικία του παιδιού και να ερμηνεύονται οι εξετάσεις σε συνδυασμό με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον ασθενή.